Gerson Real Estate

Vi är ett erfaret konsultbolag inom samhällsbyggnad. Bland uppdragsgivarna återfinns såväl privata fastighetsägare, kommuner som kommersiella aktörer. Uppdragen täcker allt från tidiga skeden till levande stad.

En övervägande del av verksamheten består idag av strategisk rådgivning, projektledning vid genomförande, förhandling i infrastrukturprojekt och fastighetsutveckling. Arbetet utförs med passion för fastigheter och ambitionen att bidra till ett förbättrat samhällsbyggande och ett ökat bostadsbyggande i Sverige.

Genom många och goda kontakter samt ett starkt driv görs affärer där alla parter känner sig nöjda. Gerson Real Estate utgår från kontoret i Stockholm men arbetar över hela landet.

Kunder & Samarbetspartners

Här syns några av våra nuvarande och tidigare uppdragsgivare och samarbetspartners.

NACKA

AIRPORT_CITY

NAI_SVEFA

TORKEL

AMFORI

MABACKER

Kontakt